سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی اکبریان – مربی دپارتمان مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مازندران
زین العابدین رحمانی – استادیار دپارتمان مدیریت دانشگاه پیام نور مازندران، رئیس واحد کردکوی

چکیده:

مدیریت و بهبود عملکرد سازمان از موضوعاتی است که مورد توجه مدیران بیشتر شرکتها و سازمانها می باشد. با افزایش برنامه های مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت در سازمانهای کشور، ضرورت طرح متدولوژی جامعی جهت مدیریت و بهبود عملکرد سازمانها بیش از همیشه آشکار شده است. کارت امتیازی متوزان در حوزه مدیریت استراتژیک و مدل تعالی کیفیت جامع وارد مقوله سیستم مدیریت عملکرد شده اند و لذا تلفیق کارت امتیازی متوزان و مدل تعالی کیفیت اروپایی پیوند دو حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت جامع در مقوله مدیریت عملکرد می باشد. در این مقاله متدولوژی برای بکارگیری همزمان کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کیفیت اروپایی برای بهبود عملکرد سازمان بوسیله ابزارهای OFD و SWOT و MADM ارائه می شود. در ادبیات مقاله در قسمت مقایسه دو مدل از روش کتابخانه ای و در بخش تجزیه و تحلیل متدولوژی، از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود. پس از مطالعه نظری و مقایسه دو مدل، متدولوژی بکارگیری این دو مقوله ارائه شده و قدم به قدم به صورت یک مطالعه موردی اجرا می شود.