سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
اباذر ظهرابی – دستیار علمی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده:
این مقاله متدی را برای تدوین استراتژی پیشنهاد داده است که در آن ارتباط بین مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت را بررسی نموده است. در این تحقیق با انجام تحلیل SWOT استراتژی هایی برای شرکت تدوین شده است. سپس از گسترش عملکرد کیفیت استفاده می کند که در آن معیارهای ۹ گانه مدل تعالی اروپایی نقش «چگونه ها/ شاخصها» و استراتژی های حاصل از SWOT نقش «چه چیزها/ گزینه ها» را دارند، نهایتاً این استر اتژی ها با توجه به شاخص ها و با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی می گردند. این متد در شرکت آب معدنی سپیدان پیاده شده که نتیجه آن تدوین و رتبه بندی استراتژیها بر اساس نظر خبرگان سازمان می باشد.