سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میثم جعفرزاده – دانشجوی کارشناش ارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی دانشگاه آرا

چکیده:

با توجه به عنوان مقاله در ابتدا به صورت جامع تعاریف مختلف ریسک را و انواع گوناگون آن آمده است . سپس در ادامه به پروسهای مربوط به ارزیابی ریسک می پردازد ودرباره اینکه به چه علت ارزیابی ریسک اداری اهمیت ویژه است بحث می کند . بعد از بررسی های انجام شده به موضوع اصلی این مقاله یعنی تکنیکهای آنالیز پرداخته می شود . FMEA اولین تکنیک مورد بررسی می باشد که پس از شرح دقیق ، موارد مورد استفاده و فواید کاربرد آن را نیز بیان می کند . دومین روش HAZOP می باشد که روشیF سیستماتیک وکیفی است که براساس از کلمات کلیدی قراردارد . به همین ترتیب متدهای WHAT I FTA,ETA,CCA,PHA, مورد تجریه وتحلیل قرار گرفته که مزایا ومعایب هریک ومواردکاربرد آنها بیان شده است سپس در قسمت پایانی مقاله به استراتزیهای کنترل خطر ات ، به ترتیب اولویت بیان شده است .