سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کورش علی رضایی – کارشناس ارشد مدیریت بحران – کارشناس گروه مدیریت شرکت مهندسین مشاور طرح
بابک محمودی ایوق – MBA, MSc, Economic کارشناس گروه مدیریت شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان
مصطفی زارع دوست – کارشناس ارشد مدیریت بندری – دبیر کمیته کارشناسی طرح مدیریت بحران

چکیده:

در این مقاله، متدولوژی رتبه بندی سوانح و شناسایی بحرانهای محتمل در بنادر ارائه می شود . دراین متدولوژی از یک سو پیامدها و از سوی دیگر احتمال وقوع سوانح شناسایی و به صورت کمی و کیفی استخراج می شود. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در بعد پیامد و احتمال وقوع، سوانح مختلف رتبه بندی می شوند و با توجه به رتبه بندی ارائه شده بحرانها شناسایی می شوند. در نهایت این متدولوژی که بر گرفته از ادبیات متداول مدیریت ریسک می باشد. برای بندر امام اعمال و نتایج آن در این مقاله ارائه می شود.