سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی فتح اله – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید سبزه پرور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول نورالسناء – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گذار از دوره های مختلف محصول گرایی و بازارگرایی و ظهور عصر فراصنعتی که در آن دانش و اطلاعات محور اصلی حرکت های بشری است. شرکت ها و سازمان ها را با چالش های جدید مواجه ساخته است. بر این اساس مزیت رقابتی از آن شرکت ها و سازمان هایی که با تمرکز بر ارزش آفرینی و مشتری گرایی به ناب سازی سازمان و فرایندهایشان همت گمارند. در این میان راهبردهای تولید و تفکر ناب جهت شناسایی و حذفمنابع غیر ارزش زا (مودا) از طرفی و از طرف دیگر شش سیگما، جهت شناسایی و حذف عوامل خطا در فرآیندها، هر کدام به نوبه خود توسعه و تعالی شرکت ها و سازمان ها را فراهم آورده است. بی شک تلفیق و یکپارچه سازی مفاهیم و اصول خاکم بر فلسفه های تولید و تفکر ناب و شش سیگما می تواند هم افزایی مناسبی جهت تحقق اهداف سازمان ها پدید اورد که در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته است. برای ای منظور ضمن تبیین ویژگی ها، اصول، ابزارها، تکنیک ها و وجوه افتراق و اشتراک هر یک از رویکردهای مذکور به توسعه و تشریح یک متدولوژی تلفیقی از شش سیگمای ناب خواهیم پرداخت که به نحوی نظام یافته و سیستماتیک، شرکت ها و سازمان ها را جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه های توسعه و تعالی رهنمون سازد . بدین ترتیب می توان امیدوار بود ضمت افزایش ارزش از نگاه مشتری به پایین ترین سطح از هزینه های تولید نیز دستی یافت.