سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

تجربه وقوع بحران های قبلی مربوط به زلزله در ایران نشان داده است که بعلت عدم وجود یک طرح و برنامه درست برای مهار بحران،
مسائلی از جمله تداخل وظایف بین سازمانهای مسئول، عدم تخصیص مناسب منابع، ناتوانی در ایجاد ارتباطات درست و به موقع بوجود آمده
است. به علت آنکه بیشتر سیستم های مدیریت بحران فقط مراحل بعد از وقوع بحران را پوشش می دهند نیاز به توسعه یک سیستم
مدیریت بحران که تمام مراحل بحران را تحت پوشش قرار دهد یک اولویت محسوب می شود. امروزه با استفاده از فن اوری اطلاعات می
توان تمام مراحل بحران را تحت پوشش قرار داد. از عمده دلایل استفاده از سیستم مدیریت بحران زلزله می توان به مشکل بودن پیگیری
اهداف متعدد،کوتاه بودن زمان در دسترس، نیاز شدید به اطلاعات دقیق و به موقع، انجام تجزیه و تحلیل های ویژه، هزینه های بسیار
سنگین تصمیمات نادرست اتخاذ تصمیمات اشاره کرد.