سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلا مسلمی نایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
شهرام شادرخ – دکترای مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم مدیریت ارزش کسب شده متدولوژی ارزشمندی در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه است . مدیریت ارزش کسب شده با یکپارچه سازی سه بعد مدیریت زمان، مدیریت هزینه و مدیریت محدوده پروژه امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد . اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت اقدام
اصلاحی وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی کنترل پروژه است . تاکنون روش های متعددی به منظور اندازه گیری عملکرد فعالیتهای پروژه ارائه شده است . در این مقاله یک روش جدید برای اندازه گیری ارزش کسب شده و تحلیل آنها ارائه خواهد شد . روش ارائه شده بر اساس رویکرد فازی مبتنی بر برشهای α و بکارگیری متغیر های کلامی در بیان میزان پیشرفت فعالیتها می باشد . رویکرد فازی به مدیریت ارزش کسب شده مدیران پروژه را در بررسی تمام حالتهای امکان پذیر و اتخاذ تصمیم بهینه یاری می دهد