سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسفندیار سرابی –
مرتضی الهیاری –
نسرین متعالی –
سیدجمشید مقیمی –

چکیده:

متدولوژی های نوین آموزش و توسعه منابع انسانی یکی از راهکارهای رسیدن به رشد و شکوفایی نیروی انسانی در ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی بوده و سازمانها تلاش می کنند تا بر اساس نیازها و ضرورت های کاری ، نیازهای آموزشی خود را پیاده نموده و بیش از هر چیزی به اثرات موجود درنیازسنجی درست آموزشها فکر کنند . داشتن متدولوژی نیازسنجی آموزش باعث می شود تا نیازسنجی های درون سازمانی بر اساس فرآیندهای موجود و واقعیت های مهارتی تبیین شده و از اموزش های غیر ضرور و حاشیه ای جلوگیری شود . متدولوژی آموزش به دنبال یافتن یک سیستم کاملی از سنجش و ارزیابی اثربخش آموزش بوده ، تا از طریق آن بتوانند حداکثر استفاده از قابلیت های انسانی موجود در سازمان را با انگیزه و هدف تعالی دنبال کرده و موضوع استراتژی جهانی شدن را تداوم بخشند . مجریان و مدیران آموزشی و کارشناسان خبره دریافته اند که فعالیت های نیازسنجی آموزش و توسعه منابع انسانی ، می تواند تاثیر مثبت بر تربیت نیروی متخصص داشته و زیرساختارهای عملیاتی سازمانها را تحکیم بخشیده تا میزان سودآوری را بالا ببرد زیر نیروی انسانی سرمایه هر سازمان بوده و سود و منفعت فقط با داشتن نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر محقق خواهد شد . لذا با توجه به رشد تکنولوژی ها و ارتباط بین سازمانها و صنایع مختلف و پیشرفت روز افزون آنها، روشهای نیازسنجی آموزش سنتی کارساز نبوده نیازهای واقعی سازمانها را بدرستی شناسایی نکرده وبا این دیدگاه برایپرورش استعدادهای موجود و افزایش مهارتهای فردی و متناسب با فرآیندهدی کاری و مشاغل صنعتی ، باید تعریف جدیدی از نیازسنجی آموزشی ارائه شود که این کار نیازمند داشتن متدولوژی نوین برای شناسایی آموزشهای مورد نیاز و استخراج نیازسنجی های آموزشی بر اساس مشاغل تخصصی خواهد بود . سرمایه گذاری آموزشی برای نیروی انسانی در راستای تکنولوژی های نوین و رقابت های جهانی بصورت هدفمند عاملی برای جلوگیری از چالش ها و کنترل فرایند می باشد . آموزش بازدارنده عوامل ناهنجار و پیشرفت سازمانهای بزرگ بوده وظیفه آماده سازی و افزایش مهارتهای نیروی انسانی را با متدولوژی مشخص و هدفمند بعهده داشته و به همین خاطر باید بر اساس نیازها و فرآیندها و روشهای نوین نیازسنجی صورت گیرد .