سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیروس خدایاری – کارشناس آموزش شرکت ایران خودرو دیزل

چکیده:

درتدوین نیاز سنجی با توجه به اینکه سازمان‌های امروزیدر محیطی متغیر و رقابتی قرار دارند وسرمایه انسانی در چنین سازمان‌هایی یکی از گرانبهاترین و باارزش‌ترین سرمایه‌ها محسوب می‌شود ، آموزش به عنوان یکسلاح رقابتی تنها روش توسعه سرمایه‌های انسانی است . ارائه آموزش اثربخش در چنین سازمان‌هاییمستلزم تفکر جدید ، مدل‌های جدید، رویکرد جدید و ابزار و مکانیزم‌های جدید است .نیازسنجی باشناسائی نیازهای مهم ،مبنای برای دستیابی به اهداف وطبعا بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. گام اول یا خشت اول برنامه‌ریزی آموزشی ، تعیین نیاز های آموزشی است که اگر به درستی طرح‌ریزیو اجرا شود، اثربخشی آموزش و بهسازی سازمان را به همراه خواهد داشت ؛ در غیر این صورت تا ثریا می‌رود دیوار کج . این تحقیق به منظور بررسی و عوامل موثر کلیدی و موثر در خصوص نیازسنجی در شرکتها و سازمانها می پردازد .آموزش ، گران است . فقط باید موقعی ارائه شود که اولا پاسخی به یک نیاز شناخته شده است و ثانیا بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل باشد . فعالیت های که بدون توجه به این شرط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند می باشند.در این تحقیق ابتدا به تشریح مختصر مفهوم نیاز و نیازی آموزشی چیست می پردازدو در حقیقت نیاز، فاصله بین وضع موجود و آنچه که باید باشد است . و سپس با توجه به منابع معتبر در خصوص طبقه بندی نیازهای آموزشی واصول نیازسنجی ، انواع نیازها و حوزه های اصلی ؛ سازمان ، شغل ، فرد و الگوههای نیازسنجی ، روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی و مدلهای نیازسنجی بیان گردیده است ، و سعی شده که بصورت مختصری به توضیح آنها پرداخته شود .ونتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی آغاز هر نوع فعالیت آموزشی است .می توان گفت هیچ وظیفه ای مهمتر از تعیین نیازهای آموزش نیست . امید است که قبل از اجرای برنامه به این مهم که همانا نیازسنجی است توجه ویژه گردد تا سرمایه ها بیهوده تلف نگردد.در انتهاپیشنهاد می شود که از روش ترکیبی که به نظرمی رسد بهترین روش ومدل نیازسنجی آموزشی باشد که تلفیقی از روشهای مختلف بوده و کاملترین و جامع ترین روش براینیازسنجیسازمان هاو شرکتها می باشد استفاده گردد .امید است این تحقیق مورد توجه صاحب نظران و متخصصان قرار گیرد.