سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیام رهبر مدنی – کارشناس مهندسی دریا – کارشناس گروه مدیریت شرکت مهندسین مشاور طرح اندی
طاهر ایزدپناه – کارشناس ارشد MBA – مدیر گروه مدیریت شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان
مسعود محسن پور – کارشناس ارشد مدیریت بندری – معاونت دریایی و بندری بندر امام خمینی

چکیده:

مدیریت بحران از مباحث جدیدی می باشد که در چند دهه اخیر توسط سازمانها و نهادهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نوپا بودن این بحث و تغییراتی که در جهت بهبود آن در طول دهه های گذشته بر روی آن صورت گرفته، مطالعه، اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت بحران نیازمند ایجاد زبان مشترکی است که مفاهیم اولیه را بین کارفرما و مشاور یکسان سازد.
مبانی نظری و تعاریف مدیریت بحران یکی از مهمترین بخشهای این مستند را تشکیل می دهد این بخش تعریف چرخه، گونه شناسی و برنامه های مدیریت بحران را در بر می گیرد. برنامه های مدیریت بحرانکه خروجی اصلی پیاده سازی یک سیستم مدیریت بحران می باشند بر اساس چهار مرحله چرخه مدیریت بحران تنظیم گردیده است . این چهار مرحله شامل پیشگیری و کاهش اثرات بحران، آمادگی ، پاسخ و واکنش و بازگشت به حالت عادی می باشد.
جهت نیل به این مقصود متدولوژی جهت تهیه طرح مدیریت بحران باید کاملاً مشخص باشد . برای این منظور دو رویکرد کمی و کیفی وجود دارد. در رویکرد کمی کلیه اطلاعات وسوابق بندر موجود بوده و به کمک آن بحرانهای بندر مورد بررسی قرار می گیرد. این روش با توجه به اطلاعات بندر به واقعیت و سوانح بندری نزدیک می شود. در رویکرد کیفی که اطلاعات بندری و سوابق بصورت کامل وجود نداشتهبه کمک برگزاری کارگاه در بندر مطالعات علمی و مطالعه و مقایسه سایر بنادر با بندر امام خمینی بحرانها بدست آمده و با یکدیگر مقایسه می شوند. این روش نسبی بوده و امتیاز بحرانها نسبت به یکدیگر لیست می شوند. امتیاز هر یک از این بحرانها بر اساس میزان اثر و تکرار حادثه داده می شود.