سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهری بوذرجمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

قبلا توسط افراد دیگر و در مقالات متعدد آنالیز توزیع نیروها در تیرهای بتن آرمه با مقطع مستطیلی تحت پیچش خالص ارائه شده است. در این مقاله این آنالیز به تیرهای با آرماتو گذاری جان در ترکیبی از پیچش و خمش و برش گسترش یافته است. اغلب بحث در این مقاله مقایسه آرماتورگذاری متقارن و نامتقارن میلگردهای طولی بوده و در نهایت نتایج به دست آمده از تئوری در آزمایش ها تایید گردید. همچنین معادله طراحی تیر زیر نیروهای فوق پیشنهاد گردیده است.