سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رحمان نژاد – دکترای ساخت ابنیه زیرزمینیو آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی

چکیده:

در هنگام طراحی تونلهای آب بدون فشار ازمسائلی که باید حل گردد انتخاب فرم مقطع تونل میباشد. تاثیر مستقیم فرم مقطع تونل بر نحوه توزیع تنشها در نگهداری تونل خواهد بود. در مقاله مزبور ضمن مقایسه رفتار ۳ فرم مقطع متداول تونلهای آب بدون فشار در شرایط گوناگون زمین شناسی و مهندسی توصیه هایی برای انتخاب ۳ فرم مقطع تونل داده شده است در اجرای تحقیقات از متد المانهای محدودو تئوری طراحی داده ها و تئوری رسم نوموگرامها استفاده شده است . تاثیر فاکتورهای انتخاب شده تعیین و با ارائه نوموگرامهایی امکان تعیین سریع فاکتورایمنی نگهداری بتنی حاصل گردیده است.