سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مهدی فتحی رضایی – گروه مهندسی برق، دانشگاه زنجان
سیدحسین حسینی – دانشکدة مهندسی برق ، دانشگاه تبریز

چکیده:

فیلترهای اکتیو در شبکه های توزیع نامتعادل برای متعادل سازی بار، بهبود ضریب توان و حذف هارمونیکهای جریان به کار می رود. در این مقاله، با استفاده از تئوری توان لحظه ای در قاب مرجعabcجریان مرجع جبران ساز به دو مؤلفه اکتیو و ،راکتیو تجزیه شده و بر اساس آن، الگوریتم جبران سازی بدست می آید. نشان داده می شود که الگوریتم پیشنهادی هم در شبکه های متقارن و هم در شبکه های نامتعادل از لحاظ دامنه و فاز قابل اعمال است . روش پیشنهادی توسط نرم افزارPSCAD/EMTDC شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم جدید معتبر است.