سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آقا محمدی – دانشگاه صنعت آب و برق تهران
غلامرضا آگاه – شرکت توزیع برق بوشهر

چکیده:

عدم تعادل بار به عنوان یکی از مشکلات رایج شبکه های توزیع می باشد. عدم تعادل بار به دو شکل استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. عدم تعادل استاتیکی مربوط به بارهای امپدانس ثابت می باشد که همواره دارای یک رفتار مشخص و معین می باشند. اما عدم تعادل دینامیکی مربوط به رفتار جمعی بارهای مرکب می باشد. بار فیدهای شبکه توزیع فشار ضعیف از نوع بارهای جمعی و مرکب می باشد که به علت رفتار تصادفی و غیر همزمان مصرف کنندگان تکفاز از یک طرف و توزیع غیر یکنواخت آنها بین فازهای مختلف منشا پیدایش عدم تعادل بار و جریان در خطوط فازها می باشد. عدم تعادل بار و جریان دارای عوارض سوء بسیاری بر رفتار شبکه و سایر تجهیزات و مصرف کنندگان موجود در شبکه می باشد. افزایش تلفات، برقدار شدن نقطه نول شبکه، گرم شدن موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها و به اشباع رفتن هسته های مغناطیسی نمونه هایی از عوارض سوء عدم تعادل بار می باشند. عدم تعادل بار دارای سهم نسبتا قابل توجهی در افزایش تلفات اهمی شبکه می باشد بگونه ای که صرف نظر از مسائل فنی به تنهایی اصلاح آن را توجیه می نماید. جبران سازی و کنترل توان راکتیو یکی از ابزارهای موثر در حذف و یا کاهش عدم تعادل بار می باشد. در این مقاله وضعیت عدم تعادل بار در شبکه توزیع فشار ضعیف بوشهر بررسی گردیده و میزان تاثیر آن بر افزایش تلفات اهمی شبکه محاسبه شده است. همچنین با استفاده از الگوریتم و نرم افزار تهیه شده میزان تاثیر کنترل توان راکتیو بر متعادل سازی بارفیدهای شبکه بررسی گردیده است. نتایج بررسی ها سهم تلفات ناشی از عدم تعادل و همچنین تاثیر کنترل راکتیو بر متعادل سازی بار را قابل توجه نشان داده است.