سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشکدة صنعت آب و برق گروه مهندسی برق واحد تخصصی مطالعات سیستم ایران
محمدعلی طالبی – دانشکدة صنعت آب و برق گروه مهندسی برق واحد تخصصی مطالعات سیستم ایران
منصور رجبی – دانشکدة صنعت آب و برق گروه مهندسی برق واحد تخصصی مطالعات سیستم ایران

چکیده:

عدم تعادل بار یکی از مشکلات رایج در شبکه های توزیع می باشد . منشاء عدم تعادل بار، یکی توزیع ناهمگون و غیر یکنواخت مشترکین تکفاز بین فازهای فیدر و دیگری رفتار تصادفی و غیر همزمان مشترکین تکفاز است . برای اصلاح عدم تعادل با روش جابجایی مشترکین بر روی فازها بطور سنتی استفاده می شود اما امروزه روشهای نوینی مبتنی بر استفاده ازجبرانسازهای توان راکتیو کاربرد پیدا نموده است . در فیدرهای توزیع عدم تعادل بار دارای دو ویژگی مهم می باشد، یکی متغیر با زمان بودن میزان و شدت عدم تعادل بار و دیگری پراکندگی آن در طول فیدر . جبرانسازهای توان راکتیو می توانند بقسمی کنترل گردن که در طول زمان و همگام با تغییرات زمانی عدم تعادل بار را اصلاح نمایند . همچنین برای اینکه بتوان با توجه به ویژگی پراکندگی عدم تعادل بار، آنرا اصلاح نمود ضرورتاً می باید از تعدادی جبرانساز در طول فیدر استفاده نمود . در این مقاله برای اصلاح و متعادل سازی وضعیت نامتعادلی بار یک فیدر در طول یک دوره زمانی معین از یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای جایابی بهینة جبرانسازها در طول فیدر استفاده شده است . با استفاده از الگوریتم و نرم افزار تهیه شده رفتار نامتعادل یک فیدر نمونة واقعی از شهر بوشهر برای مدت یک هفته بررسی و شبیه سازی شده و مطالعات بهینه سازی برای جبرانسازها بر روی آن صورت گرفته است .