مقاله متناقض نمايي در شعر فروغ فرخزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: متناقض نمايي در شعر فروغ فرخزاد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشنايي زدايي
مقاله متناقض نما
مقاله شعر فروغ
مقاله بافت زباني
مقاله بافت موقعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متناقض نما يا پارادوكس در شعر، هم در حوزه زبان و هم در حوزه معنا باعث آشنايي زدايي و برجستگي كلام مي شود. اين شگرد ادبي از ديرباز مورد توجه شاعران بوده است؛ در شعر معاصر، به تبع پيشينه آن در ادبيات كلاسيك فارسي و نيز با آشنايي و توجه به ادبيات غرب، مورد استقبال شاعران معاصر قرار گرفت. فروغ فرخزاد در دو مجموعه واپسين شعر خود از متناقض نمايي براي برجسته سازي و ايجاد ابهام هنري كه جلب توجه مخاطب را در پي دارد، استفاده ي زيادي مي كند فروغ اين شگرد شعري را براي اهدافي هم چون معناگريزي، ايجاد بار عاطفي، بيان طنز، ريشخند و … به كار مي گيرد. اين شيوه تاثير زيادي بر خواننده دارد و زيبايي خاصي را مي آفريند. در اين مقاله متناقض نمايي در شعر فروغ در دو بافت مورد بررسي قرار گرفته است: ۱) بافت زباني كه بيشتر باعث اختلال در زبان مي شود، ۲) بافت موقعيت كه علاوه بر زبان، باعث آشنايي زدايي در معنا و پيش فرض هاي قراردادي ذهن جمعي مي شود. نمونه هايي از شعر فروغ كه با اين شيوه بياني به كار رفته، آورده شده است. اين جنبه از شعر فروغ علاوه بر معناگريزي و ايجاد ابهام نشانگر يكي از وجوه زيبايي شعر اوست.