مقاله متناقض نما در شعر معاصر عربي بر اساس شعر «محمود درويش»، «امل دنقل» و «سعدي يوسف» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: متناقض نما در شعر معاصر عربي بر اساس شعر «محمود درويش»، «امل دنقل» و «سعدي يوسف»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متناقض نما
مقاله تصاويرپارادوکسي
مقاله آشنايي زدايي
مقاله شعرمعاصر عرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي نژاد روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از انواع آشنايي زدايي در زبان انتخاب بيان پارادوكسي است كه علماي بلاغت ما آن را نشناخته و جزو تضاد به شمار آورده اند.گرچه در ادب عربي از ديرباز متناقض نما به کار رفته است، اما به عنوان ترفندي شاعرانه در کتاب هاي صناعات شعري نيامده و شاعران از طريق ادبيات غرب با آن آشنا شده اند. پارادوکس در زبان شعر معاصر عرب در دو ساختار نحوي و معناشناختي شکل مي گيرد. پارادوکس از جهت دوسويه آن دو قسم است: يکي پارادوکس نزديک و ديگر پارادوکس دور.دو طرف متناقض در تصوير پارادوكسي مانند دو تيغه قيچي اند كه ذهن معتاد به امور عادي را مي گزند. هرچه فاصله ميان دوسويه کمتر باشد بر بلاغت سخن افزوده مي شود و پايه و مايه سخن بالاتر مي رود.