سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید پروانه – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یک فضای باناخ تفکیک پذیر X بادوگان تفکیک ناپذیر وجود دارد بطوری که ℓ۱ در X نشانده نمی شود (ℓ۱، X را در بر ندارد) و هر دنباله بطور ضعیف پوچ نرمال شده و در X زیر دنباله ای هم ارز پایه ی متداول c0 دارد. همگرایی دنباله ای ضعیف و همگرایی در نرم دنباله ها در *X بر هم منطبقند (*X واحد خاصیت شور است). چند خاصیت دیگر X و *X هم بررسی می شوند.