سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داگلاس کاپ –

چکیده:

چرا (why)
همانگونه که مستحضرید همکنون به عنوان نکات ایمنی هنگام زلزله اینگونه آموزش داده می شود که افراد در زیر میز و یا چارچوب در پناه بگیرند اما به تجربه و با آزمایشات شبیه سازی شده نشان داده شده است که وقتی ساختمان فرومی ریزد و سقف پائین می آید، میزها نیز له شده و فشرده می شوند و بدین ترتیب افرادی که در زیر میز پناه گرفته شده اند له شده و جان خود را از دست می دهند . همچنین چارچوبهای در نیز یا به طرف داخل خراب شده و یا به طرف خارج . و در هر دو صورت افراد در زیر آنها جان خود را از دست می دهند . اشیائی مانند میزکار و نیمکت توانائی تحمل وزن یک ساختمان را ندارند . این وسایل به منظور نگهداری اشیاء کوچکی طراحی شده اند و بدیهی است که چنین وسایل شکننده ای له شده و افرادی که زیر آنها پناه گرفته اند نیز جان خود را از دست خواهندداد .
چه ( What):
آقای داگلاس کاپ با توجه به تجربیات ( به عنوان رئیس پرتجربه ترین تیم جهان ) ، تخصص و انجام آزمایشات شبیه سازی زلزله، آموزشهای فعلی نکات ایمنی هنگام زلزله را رد کرده و مکانهای جدیدی را معرفی می نماید و ایشان معتقد است که با قرار گرفتن در این مکانهای جدید %۹۰ تلفات جانی به صفر خواهد رسید . ایشان این مکانهای جدید را با عنوان " مثلث حیات " نامگذاری کرده و بیان می کند که هنگام فروریختن ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی، فضاهای خالی که به اندازه ی کافی بزرگ بوده و بتواند بدن یک انسان را پوشش دهد، در کنار اشیاء حجیم و مستحکم تشکیل می شوند . اشیائی مانند تخت خواب، خودرو، کاناپه، یخچال و ماشین لباس شوئی، فضائی خالی در کنار خود بعد از فروریختن ساختمان ایجاد می کنند .
چگونه ( How)
در ساختمانهای اسکلت فلزی و اسکلت بتونی هنگامی که ساختمان فرو می ریزد، وزن سقفی که برروی اشیاء و اسباب و اثاثیه ی منزل فرود می آید، باعث له شدن آنها گردیده و فضائی خالی را در کنار آن اجسام ایجاد می نماید . این فضا چیزیست که من آنرا " مثلث حیات " نامیده ام . هرقدر آن شیء بزرگتر و مقاومتر
باشد کمتر فشرده شده و بنابراین فضای ایجادشده بزرگتر بوده و احتمال نجات یافتن و حتی زخمی نشدن افرادی که از این فضاها برای ایمنی و حفظ جان خود استفاده نموده اند، بیشتر می گردد .
نتیجه گیری ( Conclusion)
هدف این مجموعه ارائه ی اطلاعاتی است که در زلزله، تلفات جانی ۹۸ درصد کنونی را به ۹۰ درصد بازماندگان تغییردهد .همکنون به اینصورت آموزش داده می شود که در هنگام زلزله در زیر میز و یا چارچوب در پناه بگیرند که هر دو این مکانها خطرناک بوده و باعث مرگ افراد می شود اما در عوض در کنار اشیاء مستحکم و بزرگ، فضائی تشکیل می شود که نام آنرا مثلث حیات گذاشته اند . و افراد می توانند با قرارگیری در این فضاها جان خود را نجات دهند .