مقاله مثل از ديدگاه فارابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مثل از ديدگاه فارابي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فارابي
مقاله مثل
مقاله تاويل
مقاله وحدت فلسفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باروتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا بر اساس کتاب جمع بين راي حکيمين، ديدگاه فارابي را در باب مثل به طور مختصر بيان مي کنيم و سپس به نقد و بررسي آن در سه بخش مي پردازيم. در بخش ۲٫ ۱ به وسيله تبيين مثل از ديدگاه افلاطون و نقادي هاي ارسطو بر آن، برداشت فارابي از مثل به عنوان صور در علم الهي را بر خلاف مقصود افلاطون مي دانيم. در بخش ۲٫ ۲ بر اساس کتاب اثولوجيا مقصود فلوطين را بر خلاف برداشت فارابي مي يابيم. در بخش ۲٫ ۳ به دليل آن که مثل صور در علم الهي است، بحث را به بررسي علم خداوند مي کشانيم و در بخش ۳ نتيجه نهايي را به دست مي دهيم.
اين مقاله را، هرچند کوچک و ناقص است، به روح بلند فارابي تقديم مي کنم.