مقاله مثنوي مولوي و نجوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۶۶ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مثنوي مولوي و نجوم
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نجوم
مقاله ابزار نجومي
مقاله پديده هاي جوي
مقاله سعد و نحس
مقاله افلاک
مقاله ستارگان و برج هاي دوازده گانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالملي اميدوار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنوان مقاله حاضر «مثنوي مولوي و نجوم» است. وقتي که وضعيت علوم را در قرن هفتم و هشتم هجري مطالعه مي کنيم، متوجه پيش رفت و توسعه علوم عقلي و نجوم در کنار علوم نقلي مي شويم و در مي يابيم که از بين ستارگان عرصه ادب فارسي، مولوي شاعر آفاق و انفس است. در اين پژوهش نيز مجالي فراهم آمده است تا با طريق استفاده مولانا از دانش نجوم، ابزار نجومي، پديده هاي جوي، پيوستگي با اختران، سعد و نحس، افلاک، ستارگان و برج هاي دوازده گانه مثنوي و كاربرد آن ها در شعر او بيش تر آشنا شويم.