مقاله مجازي شدن محيط هاي ياد دهي و يادگيري، تحولات پارادايمي و بايسته هاي فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۸۶ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مجازي شدن محيط هاي ياد دهي و يادگيري، تحولات پارادايمي و بايسته هاي فرهنگي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراستخواه مقصود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور محيط هاي مجازي و غيرحضوري يادگيري، امکانات و آفاق تازه اي براي دسترسي شهروندان جهاني به اطلاعات و کسب دانش فراهم مي آورد. اين محيط نوپديد، البته پشتگرم به دگرگوني هاي تکنولوژيک ناشي از انقلاب الکترونيکي دو سه دهه پاياني قرن بيستم بوده است، انقلابي که در قرن بيست و يکم نيز همچنان با شتاب فراوان در حال رشد و بالندگي است. اما عمق وابعاد قضيه بسي وراي سطح فني و تکنيکي و ظاهري آن است بلکه دگرگوني ژرف و گسترده پارادايمي را در امر ياددهي ويادگيري بازنمايي مي کند. در واقع اين تغيير در اکولوژي آموزش، سطح ظاهري تحولاتي است که در فرهنگ ارتباطي و انديشگي و ياددهي و يادگيري بشر در حال وقوع و بسط و توسعه است (بيتس، ۱۹۹۹؛ ردي و مانجوليكا، ۲۰۰۲).