سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس زارع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع برق و الکترونیک
مجید نیلی احمدآبادی –
احمدرضا ولی –
مریم سادات میریان – دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر، آزمایشگاه رباتیک

چکیده:

هنوز فاصله قابل توجهی بین قابلیت و کیفیت یادگیری در سیستمهای هوشمند و سیستمهای بیولوژیکی دیده میشود. یکی از دلایل این مساله استفاده نکردن از دانش بدست آمده در طول یادگیری در یک سیستم هوشمند میباشد. به منظور نشان دادن کارآمدی این دیدگاه در این مقاله روشی برای انتقال یادگیری بین ذهن دو عامل هوشمند، ارائه شده است. در این روش دانش یاد گرفته شده در کار مرجع پس از مجردسازی مفاهیم به کار هدف منتقل میشود. عامل با استفاده از این دانش منتقل شده میتواند به یادگیری سریعتری در کار هدف دست یابد. نتایج شبیهسازی نشان میدهند که روش ارائه شده باعث افزایش پاداش بدست آمده درطول یادگیری، بخصوصاوایل یادگیری و در نتیجه افزایش سرعت یادگیری میشود