مقاله مجلس شانزدهم و تحولات سياسي ايران (۱۳۲۸-۱۳۳۰ ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مجلس شانزدهم و تحولات سياسي ايران (۱۳۲۸-۱۳۳۰ ش)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجلس شانزدهم
مقاله قرارداد گس-گلشائيان
مقاله ملي شدن نفت
مقاله احزاب سياسي
مقاله مصدق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدري زاده علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجلس شوراي ملي دوره شانزدهم (۱۳۲۸-۱۳۳۰ ش) از مجالس مهم و پرتكاپوي عصر پهلوي دوم به شمار مي آيد كه در مقايسه با ساير مجالس آن دوره از اهميت و حساسيت بسيار برخوردار بود. اين مجلس در شرايطي تشكيل يافت كه دولت ساعد با حمايت انگلستان و دربار پهلوي تلاش مي كرد تا قرارداد الحاقي نفت (گس-گلشائيان) را به تصويب مجلس برساند. پس از رد قرارداد مزبور از سوي كميسيون مخصوص نفت، زمينه ملي شدن صنعت نفت ايران فراهم گرديد. با ملي شدن نفت و روي كار آمدن دولت مصدق، مجلس شانزدهم از اهميت بيشتري برخوردار گشت و نقش موثري در تحولات سياسي آن دوره ايفا نمود. در نوشتار حاضر به بررسي نحوه انتخابات مجلس شانزدهم، تركيب سياسي-اجتماعي نمايندگان، مصوبات عمده و اثرگذار مجلس و چگونگي روابط مجلس با دولت مصدق پرداخته شده است.