سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

نصرا… شعیبی – اداره کل خط وابنیه، معاونت فنی راه اهن جمهوری اسلامی ایران
جمال شمسی – اداره کل خط وابنیه، معاونت فنی راه اهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

این مجموعه در زمینه زمین لغزه ها و نشستهای ناشی از بارندگی و آبیاری زمینهای کشاورزیو نفوذ آبهای منابع تحت الارضی و یا فرسایش و هوازدگی در ابنیه سنگین خطوط راه آهن (زیر سازی) تنظیم و همراه با تصاویر رنگی یا کروکی مربوطه تدوین گردیده است.
آنچه مسلم است حدود هفتاد سال پیش امکانات کافی برای بررسیها و پژوهشهای زمین شناسی و ژئوتکنیک در حدی که بتوان پیش بینی نمود که عمق تعیین شده حتی برای مارنهای سخت نیز تغییر می کند وجود نداشته است و یا اگر وجود داشته پر هزینه و وقت گیر بوده است لذا هنگام زیر سازی شبکه راه اهن سراسری بستر را در بعضی مقاطع سنگی و از نوع مارن سخت فرض کرده اند و انواع ابنیه سنگی را در طول حدود۲۵۰ کیلومتر طراحی و احداث نموده اند، بخصوص در منطقه رشته کوههای زاگرس که رسوبات عموما از نوع دریایی هستند از نظر رسوب شناسی لایه ها عموما از نوع آهکی نازک لایه، انواع مارن سخت و معمولی، شیلهای ماسه ای و ماسه آهک می ابشد . هرچند که در کنار آنها سازه های حفاظتی زیبا و مقاوم و مناسب پیش بینی و به وجود آورده اند ولی به مرور زمان این سازه ها تحت تاثیر عوامل جوی فیزیکی و دینامیکی قرار گرفته و اغلب وظیفه اصی خود راکه نگهداری از ابنیه فنی است از دست داده اند.