سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خوینی – دانشکده علوم ، دانشگاه رازی کرمانشاه
اسماعیل خرم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، یک دستگاه معادلات رابطه فازی با عملگرYager’s unionارائه می شود. همچنین یکی از خصوصیات قابل توجه این گونه مسائل، مجموعه شدنی آنهاست که در حالت کلّی مجموعه ای غیر محدب است. بنابراین روش های معمولی از قبیل روش سیمپلکس یا روش نقطهداخلی برای حل این گونه مسائل بکار نمی روند. در این مقاله، روی مجموعه جواب شدنی بحث می کنیم. تعاریف، قضایای و لمهای مورد نیاز بیان می شود و سرانجام به منظور روشن شدن روش ارائه شده، مثالی واقعی ارائه می شود