مقاله مجموعه قالب جديد هيدروفرمينگ براي بهبود پرشدگي گوشه هاي قالب در ساخت قطعات لوله اي پله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مجموعه قالب جديد هيدروفرمينگ براي بهبود پرشدگي گوشه هاي قالب در ساخت قطعات لوله اي پله اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکلدهي فلزات
مقاله هيدروفرمينگ لوله
مقاله لوله هاي پله اي
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جويباري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطعات لوله اي بدون درز مانند لوله هاي پله اي، لوله هاي با مقطع چهارگوش و لوله هاي مخروطي، معمولا با استفاده از فرايند هيدروفرمينگ لوله توليد مي شوند. در شکلدهي اين قطعات، دستيابي به شکل هاي با گوشه هاي تيز بسيار در عمل مشکل يا ناممکن است. در اين مقاله با ارايه مجموعه قالب جديدي، پر شدن گوشه هاي قالب براي توليد لوله هاي پله اي در فرايند هيدروفرمينگ مطالعه شده است. براي قالب ارايه شده، به روش اجزاي محدود شبيه سازي شده، چگونگي پر شدن قطعه در درون حفره قالب مطالعه شده است. به منظور تاييد نتايج شبيه سازي، اين مجموعه قالب ساخته شده، مورد آزمايش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده ضمن تاييد نتايج شبيه سازي، نشان مي دهد که در قالب جديد مي توان به محصولاتي با گوشه هاي کاملا تيز رسيد. پيچيده نبودن ساختار قالب و پايين بودن فشار شکلدهي برخي مزاياي قالب ارايه شده است. همچنين، توزيع ضخامت قطعات شکل داده شده در قالب جديد نسبت به قطعات توليد شده در قالب متداول يکنواخت تر بوده است.