سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی بخشعلی پورکلخوران – مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری هوافضا دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد س
محمد دهقانی – خلبان آزمایشگر، دانشجوی کارشناسی ارشد سوانح هوایی معاونت استاندارد پ

چکیده:

زمانی که برخوردی در هوا صورت میگیرد علائم ویژه ای روی هر یک از هواپیماهای سانحه دیده باقی می ماندکه می تواند حقایق زیادی را برای یک تیم بررسی کننده سانحه آشکار سازد. مطابقت دادن این حقایق با اطلاعات قبل از پرواز، بازرس را قادر خواهدکرد که تجزیه و تحلیل کاملتری را برای ارائه مطالب خود و همچنین تشخیص علل و عوامل سانحهبه انجام رسانده و از بروز سوانح مشابهکه اصل اول ایمنی است جلوگیری نماید.
در این مقاله به راه های برخورد دو هواپیما و همچنین تعیین و سرعت هواپیماها در لحظه برخورد و در نتیجه تعیین دقیق هواپیمای خاطی پرداخته می شود.