مقاله محاسبات ابتدا به ساکن تاثير فشار بر ساختار الکتروني و مغناطيسي ابررساناي فرومغناطيسي RuSr2GdCu2O8 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: محاسبات ابتدا به ساکن تاثير فشار بر ساختار الکتروني و مغناطيسي ابررساناي فرومغناطيسي RuSr2GdCu2O8
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررسانايي
مقاله مغناطيس
مقاله روتنوكوپرات
مقاله ساختار الكتروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي ترکيب ابررساناي فرومغناطيسي RuSr2GdCu2O8 با استفاده از روش FP-LAPW در چارچوب نظريه تابعي چگالي محاسبه شد. فشار هيدرواستاتيکي تا ۶ گيگا پاسکال با تغيير حجم سلول واحد با ثابت نگه داشتن نسبت a:b:c اعمال شد. نتايج بهينه سازي پارامترهاي دروني نشان داد که يک تنش صفحه اي در صفحات Ru-O وجود دارد که منجر به چرخش هاي غير همفاز هشت وجهي هايRuO6  در ساختار تجربي اين ترکيب مي شود. بررسي بارهاي جزئي نشان داد که اعمال فشار منجر به تزريق حفره در صفحات Cu-O شده و با در نظر گرفتن مدل انتقال بار، آهنگ افزايش دماي گذار ابررساناي در اثر اعمال فشار  K/GPa 1.6به دست آمد. ثابت جفت شدگي تبادلي J بين اتم هاي  Ruبا در نظر گرفتن دو فاز فرومغناطيسي و آنتي فرومغناطيسي اتم هاي  Ruمحاسبه شد. نتايج محاسبات نشان داد که با اعمال فشار ممان مغناطيسي اتم هاي  Ruکاهش يافته و قدرت برهم کنش تبادلي J بين اتم هاي  Ruفزايش مي يابد.