سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود فرشاد – مرکز تحقیقات نیرو
همایون برهمندپور – مرکز تحقیقات نیرو
منصور مهرآبادی – مرکز تحقیقات نیرو
علیمحمد رنجبر – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

گسترش شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی که در جهت پاسخگویی به رشد سریع تقاضا و پایداری بیشتر سیستم صورت می گیرد، موجب افزایش جریان اتصال کوتاه گردیده و از اینرو ضرورت بکارگیری محدود کننده های جریان کوتاه از اهمیت وافری برخوردار گشته است . انتخاب یکی از دو گزینه محدود کننده یا مدار شکنهای با قدرت قطع بالا و سرعت زیاد برای مقابله با جریان اتصال کوتاه مستلزم برآوردهای اقتصادی می باشد . در مقاله [۱] ، به معرفی طرح جدیدی از محدود کننده پرداخته شد و کارآیی و مزایای آن نسبت به مدلهای پیشین مورد تحقیق قرار گرفت . در این مقاله با بهره گیری از شبیه سازی های ارائه شده در مرجع [۱] و با معرفی توابع اجزاء محدود کننده و بررسی تغییرات غیر خطی آنان بر حسب کاهش جریان اتصال کوتاه به نمودار تابع هزینه کل دست بافته و با ارائه یک نرم افزار کامپیوتری، محل و مقادیر بهینه اجزاء محدود کننده در شبکه مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت نتایج اجرای نرم افزار برای شبکه ایران عرضه میگردد