سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرعباس ایزدپناه – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محسن وفائی سفتی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق روش میکلسن برای تحلیل پایداری و محاسبات تبخیر آنی با استفاده از روش کمینه سازی انرژی آزاد گیبس سیستم، های چندجزئی و چند فازی که حاوی هیدرات های گازی هستند به کار برده شده است. فاز هیدرات به عنوان یک محلول جامد در نظر گرفته شده و فوگاسیته اجزاء در فاز هیدرات با توجه بخ معلوم بودن ترکیب فاز هیدرات با استفاده از مدل اصلاح شده واندروالس و پلاتیو به دست آمده است. استفاده از این مدل این امکان را فراهم می سازد که الگوریتم های محاسبات تبخیر آنی را برای سیستم های حاوی هیدرات های گازی به کار ببریم. با توجه به این محاسبات می توان مقدار فاز هیدرات و همچنین پایداری ساختمان هیدرات تولید شده را با استفاده از کمینه سازی انرژی آزاد گیبس به دست آورد.