سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز علی زاده – دانشگاه صنعتی سهند تبریز – دانشکده علوم پایه مهندسی
فهیمه باروقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب – گروه ریاضی
علاء الدین ملک – دانشگاه تربیت مدرس – بخش ریاضیات کاربردی

چکیده:

در این مقاله هدف ما این است که روشهایی را برای بدست آوردن جواب یک مدل برنامه ریزی کسری خطی ارائه نماییم که پارامترهای موجود در محدودیت های آن اعداد فازی مثلثی می باشند . برای این منظور ابتدا با بکارگیری دو روش رتبه بندی فازی جهت ارزیابی نامساویهای فازی در محدودیتهای مسئله، مدل برنامه ریزی کسری خطی فازی به مدل برنامه ریزی ریاضی قطعی تبدیل می شود . چون هیچ روش موثر و دقیقی برای حل این نوع مسائل برنامه ریزی ریاضی متناظر وجود ندارد، لذا یک الگوریتم استراتژی تکامل طراحی می گردد که بر پایه عملیات برازش تابع هدف
کسری، ترکیب متقابل , باز ترکیب میانی تعمیم یافته، جهش و گزینش (µ+λ) استوار می باشد . این الگوریتم یک روش جستجوی تصادفی مستقیم بوده و همواره قادر است دنباله ای از جوابهای شدنی مسئله برنامه ریزی کسری خطی فازی را تولید نماید که به جواب بهین مسئله میل می نماید . در نهایت یک مثال عددی را توسط روشهای ارائه شده در مقاله حل کرده و نتایج حاصل را نمایش می دهیم .