سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سوسن روشن ضمیر – عضو هیأت علمی پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن ایکانی – عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع شیمیائی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ا

چکیده:

پیل سو ختی اسید فسفریک تنها نوع پیل سوختی است که بصورت تجاری درآمده است . در این تحقیق با استفاده از روش های محاسبات مهندسی که برای انواع مختلف سیستم ها قابل استفاده می باشد، یک پیل سوختی اسید فسفریک به قدرت یک کیلووات طراحی شده است . با داشتن قدرت خروجی از پیل سوخ تی، دبی گازهای واکنش گر، ابعاد و تعداد پیل های واحد، موازنه جرم و انرژی مجموعه تعیین گردیده اند . همچنین انواع مختلف کانال های صفحات توزیع جریان ، م ورد بررسی قرار گرفته اند و هندسه کانال ها، طرح شیارهای مستقیم موازی در نظر گرفته شده است .