سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود احمدی پور – شرکت مشانیر
شهرام منتصرکوهساری – شرکت مشانیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا نتایج حاصل از محاسبات قابلیت اطمینان و تعیین شاخص های مربوطه بهمراه محاسبات اقتصادی در مورد ۷ طرح مختلف متداول برای طرح استاندارد پستهای ۶۳/۲۰ کیلوولت که منجر به انتخاب طرحهای بهینه در اینمورد گردیده ارائه می گردد . سپس به لزوم شروع یک اقدام هماهنگ و پیگیر جهت تهیه اطلاعات قابلیت اطمینان (Reliability data) در مورد تجهیزات بکار برده شده در شبکه الکتریکی کشور ا یران و همچنین ضرورت انجام چنین محاسباتی در طرحهای مهندسی که از نتایج این مقاله می باشد اشاره می گردد .