سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احداله عزتی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر غفرانی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مجید شهریاری – دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این کار شبیه سازی نوترونیک راکتور HTTR نوع منشوری برای نیل به شرایط بحرانی در اولین سیکل کاری انجام شده است و محاسبات برای چندین حالت قلب راکتور با کد محاسباتی MCNP4C انجام شد. برای کاهش زمان انجام محاسبات میله های سوخت بوسیله ی برنامه کامپیوتری هموژن شده اند تا از خطای محاسباتی جلوگیری شود. برای بدست آوردن تعداد ستون های سوخت برای اولین بحرانیت ضریب تکثیر برای حالت های مختلف قلب که دارای تعداد ستونهای متفاوتی بودند محاسبه شد و تعداد ۱۹ ستون بدست آمد. راکتیویته ی اضافی در هر حالت محاسبه شد، که همخوانی خوبی با نتایج تجربی داشت.