سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار وعضو هیئت علمی گروه هیدرودینامیک
آناهیتا رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش هیدرودینامیک

چکیده:

این مقاله با استفاده از روش المان مرزی برای تعیین محاسبات نیروهای درگ و لیفت مدل شناور تندرو و مقایسه آن با نتایج تجربی ارائه شده است. نتایج محاسبات و تجربی برای بررسی و تحلیل نیروها در عدد فرود و رینولدز بترتیب و در دامنه Fn(1-4) و Rn=(0.5-3).106 انجام شده است.