سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا کریم آقالو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین حسابی – کارشناس مهندسی معماری کشتی- دانشگاه صنعتی شریف
شهراد کوکبی جهرمی – رئیس دفتر طراحی شرکت ایزوایکو و استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هم محورسازی شف تهای رانشیدر شناورهای تجاری پی شرفته به میزان بسیار زیادی به اغتشاشات کوچک در ارتفاع قرارگیری یاتاقا نها حساس است. این حساسیت، محاسبات دقیقی را م یطلبد. هم چنین پروسه نصب نیز باید با دقت و با توجه به آنالیز انجام شود. بنابراین محاسبات ه ممحورسازی باید اطلاعات ضروری، دقیق و کاربردی برای انجام هر مرحله از پروسه ه ممحورسازی را فراهم کند. پروسه ه ممحورسازی شامل مراحل تعیین خط مرجع، نصب شف تها، اعمال افت و شکافو در نهایت مرحله تایید و بازبینی م یباشد. تمامی این مراحل باید با دقت بسیار زیاد صورت گیرد. در این مقاله به معرفی مراحل مختلف ه ممحورسازی و انجام آنالیزهای مربوط به آن پرداخته شده است.