سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی انصاری اصل – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران ، اهواز
مجتبی جعفرپور – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران ، اهواز

چکیده:

ابتدا تابع ویگنر و لیوویلی گسستة را برای یک سیستم اسپینی واحد محاسبه می کنیم . سپس اندرکنش این سیستم را با یک میدان مغناطیسی خارجی در نظر می گیریم و تحولات زمانی آن را موردررسی قرار می دهیم