سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین شاه برخوردار – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی روشن ضمیر – روشن‌ضمیر،استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید هاشم‌الحسینی – استادیار دانشکده معدن-دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله در ابتدا به مرور مختصری بر کارهای عددی انجام گرفته در زمینه تعیین ظرفیت باربری پرداخته شده و سپس در راستای تکمیل این تحقیقات، به تعیین مش‌بندی بهینه، آنالیز حساسیت و مشخص نمودن پارامترهای مختلف موثر در تعیین ضریب N( از قبیل ((ضریب پواسون)، e (پوکی)، ( (وزن واحد)، E (مدول یانگ) و ( (زاویة اتساع) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌‌دهد که در مش‌بندی مدل مورد نظر با المانهای ۱۵ گره‌ای می‌بایست حداقل نسبت عرض پی به عمق اولین لایة مش‌بندی برابر ۲/۲۲ و حداقل تعداد المانهای زیر پی برابر ۳۲ در نظر گرفته شود. از دیگر نکات قابل توجه حساسیت N( به پارامترهای (( و ( می‌باشد که مقادیر آنها به منظور محاسبة این ضریب می‌بایست با دقت کافی محاسبه گردند. در نهایت با استناد به موارد ذکر شده یک مدل بهینه به منظور تعیین این ضریب تهیه گردیده و مقادیر آن تا زاویة اصطکاک ۵۰ درجه محاسبه شده است.