سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد آخوند – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران ، اهواز
مجتبی جعفرپور – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران ، اهواز

چکیده:

پارامتر فشردگی کمین ة اسپینی را به روش کمین ه کردن چند متغیری ، برای اسپیتهای ۱ تا ۱۰ محاسبه می کنیم . همچنین نحوة فشرده سازی، تحت ت أ ثیرهامیلتونی غیر خطی را بررسی و وابستگی زمانی پارامتر فشردگی و توزیع احتمال فضایی اسپینی را برای اسپین ۱۰ مطالعه می کنیم.