سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهزمانیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
حسن ربانی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
نادیا سلامی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

آهنگ واهلش شبهذرات گرم در برخورد با شبهذرات گرم دیگر با استفاده از قاعده طلایی فرمی محاسبه شده است . دامنههای پراکندگی بر حسب دو تا از پارامترهای بدون بعد لانداؤ F 0 , 0 و F 1 ,− ۱ که در نظریه مایع فرمی ابررساناهای موج – d ظاهر میشوند، نوشته شده است . بستگی دمایی آهنگ واهلش شبهذرات در دماهای پایین متناسب با T 3 است .