سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک ،(آزمایشگاه فیزیک ،ماده چگال محاسباتی)، دانشگاه شهید چمرا
زهرا قاسمی مجد – گروه فیزیک ،(آزمایشگاه فیزیک ،ماده چگال محاسباتی)، دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

در این مقاله خواص اپتیکی گالیم ارسنیک GaAs) مورد بررسی قرارمی گیرد محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کاملFP-LAPW در چارچوب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزارwien2k صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه انرژی پلاسمون حجمی ۱۳ الکترون ولت است و ضریب شکستبرابر با۳/۶ است که سازگاری خوبی با نتایج تجربی دارد..