سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمد ا…. صالحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
مریم زارعی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این مقاله خصوصیات الکترونی ترکیب از جمله ساختار الکترونی، مدول حجمی، ثابت شبکه ،تراکم پذیری و بهینه سازی حجم در فلز PtN در فاز بلندروی مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین به محاسبهی تراکمپذیری خطی این ترکیب، مؤثر اتمهای تشکیل دهندهی آن و بررسی تأثیر فشار بر روی این ساختار خواهیم پرداخت. محاسبات با استفاده از روامواج تخت تقویت شدهی خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی و تقریبهای مختلف و با استفاده از نرم افزار WIEN2k صورت گرفته است. نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با نتایج تجربی نظری دیگران دارد.