سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین شکیبافر – کارشناس ارشد مهندسی دریا، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
داوود دمیری گنجی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدحسن شکیبافر – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه قائمشهر

چکیده:

در این مقاله به محاسبه ی مقاومت یک شناور پروازی با سه روش تحلیلی، عددی و تجربی پرداخته می شود. در روش تحلیلی از نرم افزار مهندسی Maxsurf و در روش عددی از نرم ا فزار Fluent استفاده شد. در گام پایانی، برای اعتبار سنجی نرم افزارهای بکار رفته و همچنین روش حل در آنها، مدل آزمایشگاهی از جنس فایبر گلاس ساخته شد و در حوضچه ی کشش دانشگاه شریف مورد آزمایش قرار گرفت. در خواهیم یافت که استفاده از Fluent به صورت یک درجه آزادی در تحلیل شناورهای پروازی مناسب نمی باشد. نرم افزار تحلیلی Maxsurf نیز در محاسبه مقاومت، خطای قابل ملاحظه ای نسبت به روش تجربی از خود نشان می دهد.