مقاله محاسبه آب قابل بارش راديوساوند با استفاده از داده هاي ماهواره اي MODIS در جو گرگانرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات علوم آب – Journal of water sciences research از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه آب قابل بارش راديوساوند با استفاده از داده هاي ماهواره اي MODIS در جو گرگانرود
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرگانرود
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله آب قابل بارش
مقاله MODIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورباقر سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مومن زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: منزل پاول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات روند يابي سيل در حوزه سيل خيز گرگانرود نقصان اطلاعات از بخار آب ستون اتمسفر بدليل فقدان ايستگاه راديوساوند است. بمنظور جبران گپ يا شکاف اطلاعاتي، اقدام به تهيه داده هاي ماهواره اي MODIS level1 در تاريخ هاي ۲۰۰۵/۸/۱۸ و ۲۰۰۵/۸/۲۱ بطور آزمايشي گرديد. سپس تصحيحات هندسي بمنظور زمين مرجع کردن و راديومتريک بمنظور تبديل مقادير عددي پيکسلها به مقادير راديانس واقعي انجام گرفت. آنگاه از الگوريتم Near-IR-MODIS جهت استخراج آب قابل بارش کلي با نسبت گيري باندهاي مخصوص بخار آب جذبي که شامل باندهاي شماره به باند غير جذبي بخار آب يعني باند شماره ۲ ماديس استفاده شد، تا نقشه هاي توزيع مکاني TPW براي حوزه گرگانرود بدست آيد. در نهايت با توجه به مطالعات قبلي، رابطه آماري جهت رسيدن به مقادير بخار آب راديوساوند جو گرگانرود به کمک داده هاي پردازش شده MODIS ارايه شد.