مقاله محاسبه آهنگ دز تابش هاي گسيليده از سيلندر مدل ۳۰B محتوي UF6 طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه آهنگ دز تابش هاي گسيليده از سيلندر مدل ۳۰B محتوي UF6 طبيعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MCNP
مقاله آهنگ دز
مقاله پرتوزايي
مقاله اورانيم هگزافلوريد
مقاله سيلندر محتوي UF6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفابخش مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري زاده ساغند اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هواسي حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهنگ دز يكي از پارامترهاي مهم در كنترل پرتوگيري شغلي و كنترل پرتوگيري عامه مردم در نتيجه حمل و نقل، انبارداري و كار با مواد پرتوزا است (يكي از مواد پرتوزاي مورد استفاده در صنعت غني سازي هگزافلوريد اورانيم است كه براي نگه داري و جابه جايي آن از مخازن مخصوصي از جنس كربن استيل استفاده مي شود). در اين كار پژوهشي، آهنگ دز جذبي از پرتوهاي گسيليده از سيلندر مدل ۳۰B محتوي UF6 طبيعي توسط كد كامپيوتريMCNP4C  محاسبه شده و با نتايج تجربي مقايسه گرديده است. آهنگ دز به عواملي هم چون ميزان محتويات سيلندر، طول عمر ماده، طيف انرژي پرتوهاي گسيليده، هندسه و درصد غنا و غيره بستگي دارد. سازگاري بسيار خوب نتايج تجربي و محاسبه، حاكي از آن است كه فرضيات استفاده شده منطقي بوده و از آن ها مي توان براي شبيه سازي سيستم هاي بزرگ تر مانند انبار سيلندر، سيستم حمل و نقل و غيره براي تعيين زمان مجاز مواجهه با مخزن و كنترل پرتوگيري استفاده كرد. اين كار به صورت تجربي در شركت كالا الكتريك انجام شده است.