سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دیاکو فاروقی – کارشناس ارشد رشته مهندسی مکاترونیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و ک
وحیدرضا یوسفی – کارشناس رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس ا

چکیده:

هدف از این تحقیق یافتن روشی است که بتوان از آن طریق مقادیر ارتفاع چاهک و بالاسری آسانسورها را که برای تأمین فضای جانپناه مورد نیاز سرویسکار آسانسور مورد نیاز است، محاسبه گردد. از آنجا که این مقادیر از فرمولهای ریاضی محاسبه نمیشوند و یافتن آنها مستلزم آزمایشهای تجربی است، برای رسیدن به این هدف به روشهای هوش مصنوعی رجوع شده است. یکی از این روشها شبکههای عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون میباشد که قادر به یادگیری منطق میان یک سری از ورودیها و خروجیهای متناظر با آنها هستند. پس از آموزش شبکه عصبی دو لایه طراحی شده، نتایج بهدست آمده تست شده و نتیجه گرفته شد که با اینکه این نوع شبکه عصبی، هیچگاه عدد دقیق پاسخ مطلوب را بهدست نمیدهند، اما تا حد بسیار قابل قبولی پاسخ خود را به پاسخ مطلوب نزدیک میکنند. از شبکه آموزش دیده میتوان در طراحی آسانسورهای جدید استفاده نمود.