سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید جهان بخش – شرکت توانیر
اسماعیل محسنی کبیر – شرکت توانیر

چکیده:

در شبکه های قدرت با توجه به تفاوت هزینه تولید انرژی در نیروگاههای مختلف و همچنین اختلاف تلفات و هزنیه انتقال انرژی به نقاط مختلف مصرف،می توان نتیجه گرفت ارزش دقیق و واقعی انرژی هر نقطه از شبکه ، تا حد زیادی بستگی به نتایج پخش بار شبکه دارد و خاص همان نقطه می باشد . اما در حال حاضر برای بررسی های اقتصادی در صنعت برق، برآورد هزنیه تلفات و مصرف انرژی براساس نرخ و تعرفه های کلی انجام می شود . در این مقاله همراه با توصیف اهمیت " ارزش واقعی انرژی " در بهره برداری و برنامه ریزی شبکه های قدرت ، الگوریتم محاسبه و کاربرد آن را بوسیله نرم افزاری که به همین منظور تهیه گردیده است، بر روی شبکه های نمونه و واقعی ارائه می گردد .