سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریده شجاعی – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدآقا بلوریزاده – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

توابع موج روتان – هارتری – فاک برای حالت پایه تعدادی از اتمها ، با اوربیتال های اتمی بیان شده بر حسب توابع نوع اسلایتر،محاسبه شده اند . اوربیتال های نوع اسلیتر به عنوان مجموعه های پایه در محاسبات اتمی بکار میروند . از آنجا که اوربیتال های فضایی قبل از حل معادلة هارتری – فاک ، نامعلوم هستند، عملگرهارتری – فاک نیز در شروع نامشخص است . برای حل آنها یک روش استقرائی به کار برده می شود