سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نادریان – دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
جواد فیض – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با بررسی روشهای متداول محاسبه امپدانس اتصال کوتاه در ترانسفورماتورها، روش جدیدی بنام روش انرژی مطرح می شود که براساس محاسبه انرژی الکترومغناطیسی ذخیره شده در ترانسفورماتورمی باشد . با مقایسه نتایج تست امپدانس اتصال کوتاه و نتایج محاسباتی از روشهای مختلف نتیجه گرفته شده است که روش انرژی دقیقترین روش است